Priekšrocības  

Priekšrocības izmantojot grāmatvedības pakalpojumus:

  • nav jāmaksā nodokļi par grāmatveža atalgojumu;
  • nav jānodrošina grāmatvedim darba vieta ar biroja tehniku un licencētām programmām;
  • nav jāiegulda līdzekļi grāmatveža zināšanu papildināšanā;
  • mēs uzņemamies pilnu atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  • grāmatvedības pakalpojumi tiek nodrošināti nepārtraukti;
  • mūsu speciālistiem ir plašas zināšanas dažāda veida uzņēmējdarbības jomās.