Sadarbība ar  

 

 

SIA ''Account MK'' ir izveidojis veiksmīgu sadarbību ar SIA ‘’EiroVest’’, kas rīko seminārus un konferences grāmatvedības darbiniekiem, uzņēmuma un iestāžu vadītājiem un citiem speciālistiem. 

SIA ''Account MK'' grāmatveži regulāri apmeklē SIA ''EiroVest'' rīkotos seminārus un gūst informāciju par jaunākajām aktualitātēm nodokļu likumdošanā.