Mūsu sniegtie grāmatvedības pakalpojumi

fiziskajām un juridiskajām personām  

 

Grāmatvedība un uzskaite

 • Datorizēta finanšu grāmatvedības uzskaites kārtošana;
 • Grāmatvedības dokumentu apstrāde;
 • Algu, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķināšana;
 • Nodokļu aprēķināšana;
 • Finanšu atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai;
 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze;
 • Operatīvās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana;
 • Iesniegumu, vēstuļu, paziņojumu sagatavošana iesniegšanai VID;
 • Klienta interešu pārstāvniecība VID, valsts statistikas institūcijās, kā arī citās iestādēs;
 • Konsultācijas nodokļu aprēķināšanā un grāmatvedības uzskaitē;
 • Visu nepieciešamo nodokļu deklarāciju un citu atskaišu sagatavošana, iesniegšana VID un citās iestādēs;
 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana;
 • Fiziskās personas gada ienākumu deklarācijas sastādīšana. 

 

Papildus pakalpojumi

 • Personāla un lietvedības dokumentācijas izstrāde un kārtošana;
 • Grāmatvedības politikas (metodikas) izstrāde.