„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma (visiem likuma subjektiem, 3.pants)”

SIA ”Account MK” piedāvā visiem likuma subjektiem, 3.panta iegādāties metodikas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

 PIELIKUMI
1.pielikums. Fiziskās personas identifikācijas anketa.
2.pielikums. Juridiskās personas identificēšana.
3.pielikums. Klienta identifikācija un izpēte
4.pielikums Klienta darījumu izpēte
5.pielikums. Klienta paša aizpildīta anketa.
6.pielikums. Klienta paša aizpildīta saīsināta.
7.pielikums Riska lieluma noteikšana klientam.
8. pielikums Vispārējās aizdomīguma pazīmes un riska identifikatori anketa klientam.
9.pielikums. Aizdomīgi darījumi.
10.pielikums. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija anketa.
11.pielikums. Aizdomīgi nodokļu darījumi.
12 pielikums. Sliekšņa robežas.
13.pielikums. Akts par mēneša darījumiem.
14.pielikums. Nodokļu konsultanti un ārpakalpojuma grāmatveži klienti.
15.pielikums. Savu risku novērtējums grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem.
16.pielikums. Subjekta noteiktie riski.
17.pielikums. Pilnvara.
18.pielikums. Rīkojums par atbildīgā iecelšanu likuma izpildei.
19.pielikums. Rīkojums par augstākās vadības (struktūrvienības) iecelšanu.
20.pielikums. Rīkojums par darbinieku iepazīšanās ar NILLNS.
21.pielikums. Apliecinājums par iepazīšanos ar NILLNS.
22.pielikums Lēmums par atturēšanos.
23.pielikums. Apmācību reģistrācijas žurnāls.
24.pielikums. Atbildīgās personas novērtēšanas politika.
25.pielikums. Apliecinājums par reputāciju
26.pielikums. Atbildīgās personas NILLN darbību apraksts.
27.pielikums. Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs.
28.pielikums. Darbinieku apmācība.
29.pielikums. Lēmums par resursiem darbinieku apmācībām.
30.pielikums. Akts par reputācijas un informācijas pārbaudi.
31.pielikums. Amata apraksts darba līgumam.
32.pielikums NM ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu.
33.pielikums. Lēmums par neatkarīgu auditu
34.pielikums Lēmums par iekšējo auditu.
35.pielikums. Lēmums par NILLNS novērtēšanu un aktualizēšanu.
36.pielikums. Lēmums par klienta datu atjaunošanu.
37.pielikums Lēmums par iepazīšanos ar KS un darbību secība.
38.pielikums. Lietvedības žurnāls. Fizisko personu datu apkopojums.
39.pielikums. Lietvedības žurnāls. Juridiskās personas.
40.pielikums. Lietvedības žurnāls. Nerezidenti.
41.pielikums. Sankciju likuma subjekta klienta riska novērtēšana.
42.pielikums. Ziņojumu žurnāls FID.
43.pielikums. Lietvedības žurnāls. Anketu apkopojums par klientu.
44.pielikums. Anonīmo ziņojumu žurnāls.
45.pielikums. Lēmums par dokumentu iznīcināšanu.
46.pielikums. Dokumentu iznīcināšanas akts.
47. pielikums. Transportlīdzekļu tirgotāju klientu darbību raksturojošas riska pazīmes.
48. pielikums. Nekustamā īpašuma nozari raksturojošas riska pazīmes.
49. pielikums. Juridisko pakalpojumu sniedzēju klientu darbību raksturojošas riska pazīmes.
50. pielikums. Dārgmetālu tirdzniecības nozares klientu darbību raksturojošas pazīmes.
51.pielikums. Ziņojums par darbības veidu.
52.pielikums. Patiesā labuma guvējs;
53.pielikums. Pārrobežu shēmu pazīmes.
54. pielikums. Sankciju likuma subjekta risks.
55.pielikums. Terorisma finansēšanas riski
u.c.

 

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Metodika atjaunota  2021. gada 23. augustā.

Metodikas cena:

-EUR 230,00 + PVN

-EUR 30,00 + PVN par stundu– metodikas pielāgošana Jūsu uzņēmumam pēc Jūsu pieprasījuma.