Nolikums “Grāmatvedības organizācijas metodika aktuālajā redakcijā pēc Jaunā grāmatvedības likuma un MK noteikumiem Nr. 877”

SIA ”Account MK” piedāvā visiem grāmatvežiem iegādāties nolikuma paraugu „Grāmatvedības organizācijas metodika aktuālajā redakcijā pēc Jaunā grāmatvedības likuma un MK noteikumiem Nr. 877”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”. 

SIA ”Account MK” pārdod  metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem: 

1.pielikums Klienta parādu analīze PVN.

Aizdevuma līgums ar procentiem.

Akts par pamatlīdzekļu pieņemšanu.

Apliecinājums par dokumentu nodošanu un iegrāmatošanu.

Ārpusbilances darījumi.

Aizdevuma līgums 1.

Atgādinājums par maksājuma saistību izpildi.

Auto nomas līgums.

Auto pieņemšanas nodošanas akts.

Autoratlīdzības līgums.

Bartera darījumu grāmatošana.

Bezprocentu Aizdevuma līgums ar galvotāju.

Bilances kontu korespodence tabula uzņēmumi.

Bilances posteņu klasifikācijas kritēriji.

Brīdinājums pēc atgādinājuma.

Brīdinājums pirms tiesas.

Būvlīgumi.

Ceļazīme.

Cesijas līgums.

Darba aizsardzības izdevumi grāmatvedības uzskaitē. 

Citi pielikumi. 

Pilnu saturu nosūtīsim Jums pēc pieprasījuma.


Metodikas cena:

-EUR 380,00 + PVN