„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma (visiem likuma subjektiem, 3.pants)”

SIA ”Account MK” piedāvā visiem likuma subjektiem, 3.panta iegādāties metodikas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

1. Fiziskās personas identifikācijas anketa.

2. Juridiskās personas identificēšana.

3. Klienta identifikācija un izpēte.

4. Klienta darījumu izpēte.

5. Klienta paša aizpildīta anketa.

6. Klienta paša aizpildīta saīsināta.

7. Riska lieluma noteikšana klientam.

8. Vispārējās aizdomīguma pazīmes un riska identifikatori anketa klientam.

9. Aizdomīgi darījumi.

10.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija anketa.

11.Aizdomīgi nodokļu darījumi.

12 Sliekšņa robežas.

13.Akts par mēneša darījumiem.

14.Nodokļu konsultanti un ārpakalpojuma grāmatveži klienti.

15.Savu risku novērtējums grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem.

Pilnu saturu nosūtīsim Jums pēc pieprasījuma. 

Metodikas cena:

-EUR 230,00 + PVN