Piedāvājam iegādāties paraugu "Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles nolikums, tai skaitā sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju", kuru var pielāgot sava uzņēmuma vajadzībām.

 Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums) attiecas uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas.

 

 Savukārt visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILL) - ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, auto tirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c., ir jābūt izveidotai iekšējai kontroles sistēmai, lai varētu veikt sankciju riska pārvaldīšanu.

Saturs:

Vispārīgie noteikumi;

Sankciju riska novērtējums;

Iekšējās kontroles sistēmas politika un procedūras;

Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam ( FID ) par iespējamu izvairīšanos no sankciju režīma;

Atbildība;

Mērķis un darbības joma;

Pārkāpumu izvērtēšana;

Lietderības apsvērumu izvērtēšana;

Soda naudas piemērošana;

Ierobežojumi darbībai un tiesisko pienākumu piemērošana;

Sankciju piemērošanas principi;

Informatīvais materiāls (vadlīnijas); 

Sankciju riski darījuma partnerim;

Darba līgums;

Darbinieku apmācība, tiesības,pienākumi un atbildība;

Kas ir Sankcijas?;

Lēmums par atturēšanos veikt darījumu;

Amata apraksts;

Pašriska noteikšana;

Pilnvara;

Rīkojums par atbildīgo personu;

Apmācības reģistrācijas žurnāls;

Sankciju likuma subjekta klienta risks;

Sankciju likuma subjekta risks;

Sankciju likuma subjekta klienta (nerezidenta) riska novērtēšana;                  

Valstu saraksts, pret kurām ir noteiktas sankcijas. Sankciju riska pārvaldīšana. Ziņojamas pārrobežu shēmas par agresīvu nodokļu plānošanu.

Akcijas cena: 115.00 + PVN 

Parastā cena: 230.00 + PVN 


Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396