Nolikums “NODOKĻU RISKU VADĪBAS POLITIKA”

Saturs:

Ko nosaka tiesību akti;

Vispārīgie noteikumi;

Saimnieciskās darbības jomas un procesi;

Uzņēmumā veiktās darbības ar nodokļu riskiem saistīto darbību apzināšana;

Nodokļu riski;

Kontroles pasākumi;

Par kontroles pasākumu izpildi atbildīgās personas;

Nodokļu riska vadība;

DARĪJUMA RISKI:

Darījuma partnera identifikācija;

Darījuma partnera darījumu novērtēšana;

Darījuma apstākļu novērtēšana;

DARBĪBAS RISKI:

Darījumu partnera publiskā informācija VID datu bāzēs;

PVN;

UIN;

ATBILSTĪBAS RISKI:

Nodokļu deklarācijas un nodokļa nomaksa;

PVN;

UIN;

Nodokļu riska apzināšanās starp darījumu partneriem un atbildība;

GRĀMATVEDĪBAS RISKI:

Dokumentu pieprasīšana darījumu partnerim;

PVN rēķins un tā saturs;

Pavadzīmes;

Attaisnojuma dokumenti, kas pierāda darījumu;

Gada pārskatā iekļautās informācijas novērtēšana;

Informācija VID publiskajos reģistros;

Darījumu partnera publiskā informācija citos informācijas avotos;

Darījumu partnera publiskā informācija masu medijos un sociālajos tīklos;

Darījumu partnera apstiprinājuma anketa.

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore


Akcijas cena: EUR 90.00 + PVN 

Parastā cena: EUR 180.00 + PVN 


Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396