IKS (metodika)"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai ārpakalpojumu grāmatvežiem - saimnieciskās darbības veicējiem/pašnodarbinātiem"

SIA ”Account MK” piedāvā grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem - saimnieciskās darbības veicejiem/pašnodarbinātiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai ārpakalpojumu grāmatvežiem – saimnieciskās darbības veicējiem/pašnodarbinātiem”, kuru var pielāgot pēc savām vajadzībām.

Iekšējās kontroles sistēmas parauga saturs :

Darbību secība
1.1.Klienta identificēšana un izpēte
1.2. Risku novērtēšana, t.sk. riski, kurus identificējusi Eiropas Komisija Eiropas Savienībā, NRA riski, citi attiecīgā likuma subjekta darbībai raksturīgie riski (savi un klienta riski)
1.2.1. Ievainojamības faktori
un citi..
1.3. Piemēri risku novērtējuma iespējamām robežvērtībām
1.4. Klienta izpētes apjoma noteikšana un darījumu uzraudzība
un citi..
1.5. Aizdomīgu darījumu konstatēšana, ziņojumu sniegšana
1.5.1. Aizdomīgi darījumi nodokļu jomā
1.5.2. Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā
un citi..
1.6. Atturēšanās no darījuma veikšanas
1.7. Darījumi ar politiski nozīmīgām personām
1.8. Terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtēšana un novēršana
1.8.1. Sektoru terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk tekstā – TPF) risku novērtējum
un citi..
1.9. Sankciju riska novērtējums

un citi..


SIA ”Account MK” ir izstrādājis Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

 

Pielikums Nr.1 “Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte”
Pielikums Nr.2 “Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte”
Pielikums Nr. 3 “Izmantoto informācijas avotu un no tā saņemto informācijas dokumentēšana”
Pielikums Nr. 4 “Klienta sākotnējā riska novērtēšanas karte”
Pielikums Nr. 5 “Klienta riska novērtēšanas karte”

un citi..


Akcijas cena: EUR 130.00 + PVN 

Parastā cena: EUR 260.00 + PVN 

 

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396