Iekšējās Kontroles sistēma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai” (nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem)

SIA ”Account MK” piedāvā visiem nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanai”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.

2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.

3. Valstis, kurām ir paaugstināts NILLTF riska līmenis.

4. Riski nekustamo īpašumu nozarē.

5. Informatīvais materiāls “Ziņošana par aizdomīgu darījumu”.

6. Ceļvedis ziņojumu iesniegšanai par aizdomīgiem finanšu darījumiem un sliekšņa deklarācijām.

7. Ziņošanas blokshēma.

8. Sliekšņa deklarācija (shēma).

9. Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšanas tabula.

10. Citi pielikumi. 

Akcijas cena: EUR 145.00 + PVN  

Parastā cena: EUR 290.00 + PVN

EUR 90.00 + PVN konsultācija, kuras laikā palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396