Iekšējās Kontroles sistēma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanai”( zvērinātiem advokātiem un citiem neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem)

- saskaņā ar Latvijas Republikas grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu;

- saskaņā ar MK noteikumiem Nr.408 “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem” (stājas spēkā 17.12.2019.);

- saskaņā ar MK noteikumiem Nr.407 “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” (stājas spēkā 17.12.2019.)

- citiem normatīvajiem dokumentiem, VID materiāliem, citiem avotiem. 

SIA ”Account MK” piedāvā visiem zvērinātiem advokātiem un citiem neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzējiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanai”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.

2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.

3. Klienta izmantoto pakalpojumu risks juridisko pakalpojumu sniedzēju nozarē.

4. Informatīvais materils “Ziņošana par aizdomīgu darījumu”.

5. Ziņošanas blokshēma.

6. Sliekšņa deklarācija (shēma).

7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferacijas finansēšanas novēršanas likuma 10.panta un 10.'panta izpratnē “Atbildīgā valdes locekļa un darbinieka novērtēšanas tabula’’.

8. Citi pielikumi.

Pilnu saturu nosūtīsim Jums pēc pieprasījuma. 

Akcijas cena:  EUR 60.00 + PVN 

Parastā cena: EUR 120.00 + PVN (nav atjaunota)

EUR 90,00 + PVN konsultācija, kuras laikā palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).


Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396