Semināri 

 Nosaukums

Datums

Laiks 

Lektore 

Pilsēta 

 "Avansu norēķinu   sastādīšanas aktualitātes   2020. gadā, ņemot vērā   VID pārbaudēs biežāk   konstatētus pārkāpumus."

 27.10.2020

 11:00-13:00

 Marina Ķere

 Ventspils

 "Nodokļu reforma 2021.   gadā. Vispārīgs pārskats."   (krievu valodā)

 30.11.2020

 10:00-12:00

 Marina Ķere

 Liepāja

"Nodokļu reforma 2021.   gadā." 

 09.12.2020

 11:00- 13:30

 Jadviga Neilande

 Liepāja

 "Nodokļu reforma 2021.   gadā."

 10.12.2020

 11:00-13:30

 Jadviga Neilande

 Ventspils

 

SIA "Account MK" piedāvā ikvienam apmeklēt seminārus, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļiem un šo jomu. 

Semināri tiek organizēti kvalitatīvi un pārdomāti, regulējoties pēc LR noteikumiem.

Katram dalībniekam semināra laikā tiek izsniegts izdales materiāls. 

Organizējam seminārus sadarbībā ar SIA "EiroVest" uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir semināru un kursu organizēšana.