Semināri 

 Nosaukums

Datums

Laiks 

Lektore 

Pilsēta

Likuma „Par grāmatvedību” jauninājumi, kas stāsies spēkā ar 2021.gada 1.jūliju.

 19.05.2021.

10:00-11:20(latviešu valodā)

13:00-14:20(krievu valodā) 

Marina Ķere

Tiešsaistē
 

SIA "Account MK" piedāvā ikvienam apmeklēt seminārus, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļiem un šo jomu. 

Semināri tiek organizēti kvalitatīvi un pārdomāti, regulējoties pēc LR noteikumiem.

Katram dalībniekam semināra laikā tiek izsniegts izdales materiāls. 

Organizējam seminārus sadarbībā ar SIA "EiroVest" uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir semināru un kursu organizēšana.