Semināri/Vebināri 

                                                                   

 Nosaukums

Datums

Laiks

Lektors

 Pilsēta

Darba attiecību nodibināšanas praktiskie aspekti. Kā droši pieņemt darbinieku darbā?

 25.04.2024.

 10:00 līdz 13:00

 Tomass Hodosevičs

 Tiešsaistē

Aizdomas par nepamatoti izsniegtu darba nespējas lapu. Prasība par darba nespējas lapas anulēšanu.

 30.04.2024.

 10:00 līdz 12:00

 Aija Vāciete

 Tiešsaistē

PVN piemērošana pakalpojumiem. Praktiska situācijas analīze ar piemēriem, 2024. gada aktualitātes.

 08.05.2024.

 14:30 līdz 16:30

 Edgars Bisenieks

 Tiešsaistē

Darbs ar elektroniskajiem dokumentiem un to sagatavošana arhivēšanai.

 14.05.2024.

 10:00 līdz 14:00

 Jolanta Brilte

 Tiešsaistē

Atvaļinājumu veidi, to piešķiršanas kārtība. Atvaļinājuma naudas aprēķināšanas aktualitātes 2024. gadā

 21.05.2024.

 10:00 līdz 13:00

 Inga Zāle

 Tiešsaistē

Aktuālākais personāla dokumentu sagatavošanā un dokumentu aktualizācijā. 28.05.2024.

 10:00 līdz 12:00

 Aija Vāciete

 Tiešsaistē

 

SIA "Account MK" piedāvā ikvienam apmeklēt seminārus, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļiem un šo jomu. 

Semināri tiek organizēti kvalitatīvi un pārdomāti, regulējoties pēc LR noteikumiem.

Katram dalībniekam semināra laikā tiek izsniegts izdales materiāls. 

Organizējam seminārus sadarbībā ar SIA "EiroVest" uzņēmumu, kuras pamatdarbība ir semināru un kursu organizēšana.