Semināri/Vebināri 

                                                                   

 Nosaukums

Datums

Laiks

Lektors

 Pilsēta

Trauksmes celšanas likums, trauksmes celšana sistēma, tās izveide un tās nozīme darba attiecībās.

 19.05.2022.

10:00 līdz  12:00

Aija Vāciete

Tiešsaistē 

Atvaļinājumu aprēķināšanas aktualitātes 2022. gadā, to piešķiršanas kārtība, atvaļinājuma naudas aprēķināšanas algoritmi.

 24.05.2022.

10:00 līdz  13:00

 Inga Zāle

 Tiešsaistē

Personas datu apstrāde darba tiesisko attiecību jomā.

 25.05.2022.

10:00 līdz  12:00

Aija Vāciete

 Tiešsaistē

 

 31.05.2022.

11: 00   līdz  13:00

 Gundega Dambe

 Tiešsaistē

Līgumu veidi un nodokļu nianses - prakstiska piemērošana, atšķirības un priekšrocības, 2022. gada aktualitātes

02.06.2022

9:30 līdz 11:30

Jadviga Neilande

 Tiešsaistē

 Kārtība, kādā izsniedzami skaidras naudas avansi pret pārskatu un avansu sastādīšana saskaņā ar jaunajiem LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.877 “Grāmatvedības kārtība”, kas stājās spēkā 01.01.2022.

 07.06.2022

10:00 līdz 12:00

 Marina Ķere

 Tiešsaistē

Sēžu un sanāksmju protokolēšana attālināti

 08.06.2022

 10:00 līdz 11:00

Inese Blanka

 Tiešsaistē

 

SIA "Account MK" piedāvā ikvienam apmeklēt seminārus, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļiem un šo jomu. 

Semināri tiek organizēti kvalitatīvi un pārdomāti, regulējoties pēc LR noteikumiem.

Katram dalībniekam semināra laikā tiek izsniegts izdales materiāls. 

Organizējam seminārus sadarbībā ar SIA "EiroVest" uzņēmumu, kuras pamatdarbība ir semināru un kursu organizēšana.