Semināri 

 Nosaukums

Datums

Laiks 

Lektore 

Pilsēta

 "Jaunais Grāmatvedības likums, nozīmīgākas atšķirības no vēsturiskā likuma „Par grāmatvedību."

 19.01.2021

 11:00-13:00

 Marina Ķere

 Online

 

SIA "Account MK" piedāvā ikvienam apmeklēt seminārus, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļiem un šo jomu. 

Semināri tiek organizēti kvalitatīvi un pārdomāti, regulējoties pēc LR noteikumiem.

Katram dalībniekam semināra laikā tiek izsniegts izdales materiāls. 

Organizējam seminārus sadarbībā ar SIA "EiroVest" uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir semināru un kursu organizēšana.