Nolikums „Nolikums par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu internetā".


SIA ”Account MK” piedāvā visiem grāmatvežiem iegādāties metodikas paraugu „Nolikums par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu internetā”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.


SIA ”Account MK” pārdod  metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

VID skaidro: kā pareizi reģistrēt tiešsaistes tirdzniecību      
Nolikums par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu internetā      
1. Mājas lapas atvēršana
2. Mājas lapas reģistrēšana VID      
3. Informācijas sniegšana VID par sludinājumiem      
4. Ārvalsts kontu reģistrēšana VID      
5. Kāda informācija norādāma internetā piedāvātajām precēm un pakalpojumiem?      
6. Pasūtījuma izdarīšana internetā      
7. Informācija par līguma noteikumiem un uzvedības kodeksiem. Informācijas uzglabāšana galiekārtā      
8. Informācija par komerciāliem paziņojumiem      
9. Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizliegums      
10. Starpnieka pakalpojuma sniedzēja atbildība un pienākumi      
11. Nodokļu administrācijas un nodevu administrācijas pienākumi      
12. Domēna vārda atslēgšana un mitināšanas pakalpojumu pārtraukšana (apturēšana) normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos      
13. Domēna vārda lietošanas tiesību nodošanas liegums saistībā ar nodokļu revīzijas (audita) veikšanu      
14. Vai VID saņem informāciju no citiem portāliem?      
15. Fizisko personu datu aizsardzība      
16. Datu aizsardzības speciālists      
17. Distances līgums
18. Reklāmas izvietošana      
19. Cenas norādīšana      
20. Pasūtījuma saņemšana, reģistrēšana      
21. Preces izsniegšana un pakalpojuma sniegšana pircējam uz mājām vai piegādes punktu      
22. Pavadzīmes      
23. Norēķini par pasūtījumu      
Darījumi internetā: Pievienotās vērtības nodoklis fiziskām personām      
Vienkāršotās Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem aizpildīšana      
Preču piegādei Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību pielīdzināmie darījumi      
Preču tālpārdošanas darījumi      
Preču piegādes vieta      
Darījuma ar nodokli apliekamās vērtības noteikšanas vispārīgie noteikumi      
Ar nodokli neapliekamie preču tālpārdošanas darījumi      
Ar nodokli neapliekamais preču imports      
PVN reģistrācija      
Par MOSS, OSS, IOSS      
Noderīgi par OSS/IOSS režīmu      
Priekšnodoklis      
PVN Deklarācija      
PVN Rēķins      
Īpašie režīmi      
Par veicināšanu      
117.pants. Nodokļa deklarācijas un paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšana      
Kā darbojas importa režīms (IOSS)      
Kā darbojas īpašs PVN režīms      
Jautājumi un atbildes      
Aktuālie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā     
PVN īpašā režīma deklarācijas veidlapas      
Komerciālo lietotāju vai korporatīvo tīmekļvietņu lietotāju interešu pārstāvības reģistrs      
Noderīgas veidlapas internetveikalam      

Akcijas cena: EUR 115.00 + PVN 

Parastā cena: EUR 230.00 + PVN 

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396