Nolikums „Darba aizsardzības sistēma”.

SIA ”Account MK” piedāvā visiem likuma subjektiem iegādāties metodikas paraugu “Darba aizsardzības sistēma”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

1.Akts par nelaimes gadījumu darbā.

2.Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

3.Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

4.Informācija par NG paziņošanu.

5.Darba aizsardzības instruktāžu darba vietā reģistrācijas žurnāls.

6.Darba aizsardzības pasākumu plāns.

7.Darba aizsardzības prasības strādājot ar biroja tehniku.

8.Darba drošības instrukcija darbam ar datoru.

9.Darba drošības instrukcija darbam ar kopētāju.

10.Darba drošības instrukcija elektrodrošībā.

11.Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to.

12.Darbinieku saraksts kuri norīkoti uz OVP.

13.IAL reģistrācija.

14.Citi pielikumi.

Pilnu saturu nosūtīsim Jums pēc pieprasījuma. 

Akcijas cena: EUR 25.00 + PVN

Parastā cena: EUR 50.00 + PVN 


Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396